CGSG  (H05RR-F)

Gumový kábel, vodič pre pohyblivé uloženie, ovládací vodič. Nie je vhodný pre použitie ako vlečný prívod. KONŠTRUKCIA: - medené pocínované jadro podľa STN 34 72 01, tr. 5 - izolácia z gumovej zmesi typu El 4 podľa STN 34 7470-1 - plášť z kaučukového vulkanizátu podľa PN 07/96, typ G 51.Povrchový odpor min. 109 MENOVITÉ NAPÄTIE: 450/750V, SKÚŠOBNÉ NAPÄTIE: 2,5 kV, DOVOLENÁ TEPLOTA: maximálna: +60 ° C, minimálna: -40 ° C

TYP    CENA s DPH STAV
kábCGSG 2x0,75 gumenný 0,55 EUR/m Skladom
kábCGSG 2x1 gumenný 0,70 EUR/m Skladom
kábCGSG 3x1 gumenný 0,90 EUR/m Skladom
kábCGSG 3x1,5 gumenný 1,30 EUR/m Skladom
kábCGSG 3x2,5 gumenný 1,85 EUR/m Skladom
kábCGSG 4X1 gumenný Na dopyt Na objednávku
kábCGSG 4X1,5 gumenný 1,70 EUR/m Skladom
kábCGSG 4x10 gumenný Na dopyt Na objednávku
kábCGSG 4x16 gumenný Na dopyt Na objednávku
kábCGSG 4x2,5 gumenný 2,40 EUR/m Skladom
kábCGSG 4x4 gumenný 3,70 EUR/m Skladom
kábCGSG 4x6 gumenný 5,30 EUR/m Skladom
kábCGSG 5x1,5 gumenný 2,00 EUR/m Skladom
kábCGSG 5x10 gumenný 6,60 EUR/m Skladom
kábCGSG 5x2,5 gumenný 2,95 EUR/m Skladom
kábCGSG 5x4 gumenný 4,40 EUR/m Skladom
kábCGSG 5x6 gumenný 6,10 EUR/m Skladom

 

POUŽITIE:
Dielenské spotrebiče a zariadenie pre stredné mechanické namáhanie, elektrické prenosné náradie pre obvyklé a stredné mechanické namáhanie, predlžovacie pohyblivé prívody pre stredné mechanické namáhanie, šnúrové vedenia vo vnútorných priestoroch so stredným mech. namáhaním, šnúrové vedenia vo vonkajších priestoroch s obvyklým mechanickým namáhaním. Nie je vhodný pre použitie ako vlečný prívod.

 

Pondelok: 7,00-16,30

Utorok: 7,00 - 16,30

Streda: 7,00 -16,30

Štvrtok: 7,00 -16,30

Piatok: 7,00 -16,30

Sobota: 7,30 -12,00

Nedeľa: zatvorené